Scroll ned

Foreninger

Foreningskonto       
Er du kasserer i en forening, så har du brug for at vide, hvordan du opretter en konto i Totalbanken – og hvilke oplysninger, vi har brug for. Dette gælder også ved skift af kasserer eller bestyrelsesmedlem.

Totalbanken er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at vi skal kende vores kunder.

Når en forening skal oprettes som kunde i banken, er der en række forhold, foreningen skal give os oplysning om. Vi skal blandt andet vide, hvilket forretningsomfang foreningen forventer med Totalbanken bliver på et ganske normalt år.

Foreningen skal også indlevere dokumentation til brug for legitimation af selve foreningen, og den eller de fysiske personer, der kan forpligte foreningen herunder foreningens bestyrelse. Totalbanken har pligt til at opbevare en kopi af denne dokumentation.

Neden for kan du læse mere.

Oprettelse af kundeforhold
Foreninger med cvr.nr. skal indlevere følgende materiale ved oprettelse af nyt kundeforhold: 

  • Kopi af foreningens vedtægter med tegningsregler
  • Generalforsamlingsreferat eller stiftelsesdokument, herunder navne og CPR-numre på den daglige ledelse
  • Registreringscertifikat fra Erhvervsstyrelsen
  • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
  • Formål og skema vedrørende forretningsomfang i udfyldt stand. 

Foreninger med cvr.nr., hvor der skal ske skift af kasserer eller udskiftning i bestyrelsen skal indlevere følgende materiale:

  • Generalforsamlingsreferat herunder navne og CPR-numre på den daglige ledelse
  • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på nye bestyrelsesmedlemmer, eller nye personer der kan tegne foreningen, samt har adgang til foreningens konti
DEL PÅ

Kontakt