Scroll ned

Forebyggelse af hvidvask

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Totalbanken tager meget alvorligt. Vi sikrer, at vi lever op til lovgivningen, og vi forebygger i det daglige arbejde, at Totalbanken bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Derfor sikrer vi også, at bankens ansatte modtager den nødvendige undervisning i både Hvidvasklovens regler og databeskyttelsesreglerne.

Hvidvaskansvarligt direktionsmedlem i Totalbanken er bankdirektør Ivan Sløk.

 

Derfor spørger vi om legitimation – og alt muligt andet

Lovgivningen kræver, at vi som bank skal kende alle vores kunder – uanset forretningsomfang og formål. Vi skal også foretage individuelle risikovurderinger af alle kundeforhold.

Derfor vil du som kunde opleve, at vi flere gange i løbet af kundeforholdets varighed stiller spørgsmål og efterlyser dokumentation og legitimation. Man kan sammenligne det med sikkerhedskontrollen i lufthavnen, som bidrager til den fælles sikkerhed hver gang, du skal ud at flyve.

Vi er opmærksom på, at det kan virke irriterende og mistænkeliggørende for dig som kunde. Men der er en mening med det, fordi vi som bank spiller en vigtig rolle i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Du kan læse mere om dette emne ved at klikke her.

 

Spørgsmål

Jeg har ingen lån i banken – og jeg har aldrig været i overtræk. Hvorfor skal jeg identificere mig?
Kravet om kundekendskab handler ikke om kredit eller risikoen for tab. Det er et spørgsmål om at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Derfor følger vi lovens intention og beder alle kunder om at identificere sig.

Jeg har allerede vist legitimation én gang. Hvorfor kan de ikke bare se på min konto?
Som bank har vi pligt til at indhente nye oplysninger og dokumentation, så disse forhold til enhver tid er opdateret.
Vi skal kunne dokumentere de oplysninger, vi bruger til at kende vores kunder. Så selv om vores rådgivere kender deres kunder, er det ikke tilstrækkeligt. Desuden kan vi ikke se kundens kontooversigt og transaktioner på samme måde, som kunden selv.

Jeg har oplevet, at jeg skulle give banken information om en enkelt betaling. Hvorfor det?
Det er vigtigt at slå fast, at hvis vi spørger en kunde om uddybende information om en betaling, så er det ikke udtryk for, at vi mistænker kunden for noget ulovligt. Det er blot en del af den procedure, vi skal efterleve, hvis vi bliver opmærksomme på en transaktion, som umiddelbart virker atypisk i forhold til kundens almindelige økonomi.
Som kunde kan du derfor hjælpe med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering ved at besvare de spørgsmål, banken stiller, og vise banken de dokumenter, der efterspørges. På den måde er du med til at sikre, at vi i banken har den nødvendige viden om vores kunder, som hvidvasklovgivningen stiller krav om.

DEL PÅ

Kontakt