Scroll ned

Indskydergaranti

Dækningsregler fra 1. juni 2015

Garantifonden dækker indestående beløb i pengeinstitutter i tilfælde af dettes konkurs med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000., dvs. ca. 750.000 kr. pr. indskyder.

Har du lån i samme pengeinstitut, som er forfaldent til betaling, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl., er beskyttet op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til EUR 150.000, dvs. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsagelig skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb der svarer til 10 mio EUR (ca. 75 mio kr.), i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indeståendet på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i eget depot, f.eks. i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån, der er foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på pensionskonti er dækket ubegrænset, uanset hvornår indskuddet foretages. For andre særlige indlån afhænger dækningen af, hvornår indskuddet er foretaget. Andre særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparinger og boligopsparinger.

Indskud på andre særlige indlån er dækket ubegrænset med det beløb, som står på kontoen pr. den 31. maj 2015. Indskud på andre særlige indlån efter den 31. maj 2015 er dækket som almindelige indskud med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetalinger fra Garantiformuen?

Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information

Se Oplysningsskema om indskydergaranti

Du kan læse mere om Garantiformuens dækninger på www.gii.dk og www.finanstilsynet.dk - og du er velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål.

DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt