Scroll ned

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4-6 repræsentantskabsvalgte medlemmer, efter repræsentantskabets beslutning, og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer og sammensætningen er hensigtsmæssig i forhold til bankens behov.

Her kan du læse bankens politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

Mød bankens bestyrelse her.

Om bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år af gangen blandt repræsentantskabet, dog kan der vælges ét medlem uden for repræsentantskabet. Valgperioden på tre år er besluttet af bankens aktionærer og skal sikre kontinuitet i bestyrelsen. Bestyrelsen har overvejet, om indførelse af en valgperiode på et år vil være hensigtsmæssig, og har besluttet at prioritere kontinuiteten.   

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Læs mere om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen her.

Der gælder en aldersgrænse på 70 år for medlemskab af repræsentantskabet. Aldersgrænsen gælder dermed også for Bankens bestyrelse.

Bestyrelsen holder møde minimum hver måned og derudover mødes bestyrelsen så ofte som det er nødvendigt.  

Bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv fremgår af bankens årsrapport.DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt