Scroll ned

Investeringsvilkår

For handel med værdipapirer gennem Totalbanken gælder Basisaftale og Depotaftale. For aftalerne gælder bankens Vilkår for værdipapirhandel og Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot.

DEL PÅ

Reglerne om investorbeskyttelse

Reglerne om investorbeskyttelse skal sikre, at du i forbindelse med investeringsrådgivning og investeringsbeslutninger har modtaget tilstrækkelig information til at kunne træffe beslutninger. Banken placerer derfor sine kunder i én af tre kundekategorier med forskelligt beskyttelsesniveau. Læs mere om Kundekategorier.

Banken har fastlagt en politik for, hvordan vi udfører ordrer, som du afgiver til os. Politikken beskriver, hvordan vi ved udførelsen af din ordre vil træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig. Læs om vores Ordreudførelsespolitik.

Ved gennemførelse af ordrer benytter Banken en række handelssteder, der sætter Banken i stand at opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer. Se en komplet liste over Totalbankens samarbejdspartnere og handelssteder.

Det følger af MiFID II, at pengeinstitutterne én gang årligt skal offentliggøre en rapport, der indeholder en oversigt over de fem vigtigste handelssteder, hvor pengeinstituttet har udført kundeordrer i det forudgående år, samt data om kvaliteten af ordreudførelsen (best execution rapport).

Læs vores
Best execution rapport 2021
Best execution rapport 2022

 

For at sikre, at banken altid handler i din bedste interesse, har vi udarbejdet en interessekonfliktpolitik, der har til formål at identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandel, investeringsrådgivning og andre tilknyttede ydelser. Læs vores Politik for interessekonflikter på investeringsområdet. 

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt