Scroll ned

Bæredygtighed

Bæredygtig investering

Fokus på bæredygtighed vokser, og målsætningen i EU er klar – klimaneutralitet i 2050. Bæredygtighed er dog mere end blot miljø og klima, selv om disse fylder meget. FN har opstillet 17 verdensmål, hvoraf de 15 er målsætninger for bæredygtig udvikling.  

Alle virksomheder påvirker samfundet i forhold til klima og miljø, socialt ansvar og på baggrund af de ledelsesmæssige beslutninger, der træffes. Det bæredygtige aftryk heraf kan dog variere betydeligt på tværs af virksomheder og lande.

Når du investerer, giver du din støtte til virksomheder og lande. Du kan altså via dine investeringer være med til at bidrage positivt til den bæredygtige omstilling.

Det er derfor vigtigt, at du tænker disse aspekter ind, når du ønsker at investere. På den måde forholder du dig både til dit fremtidige afkast og til hvordan din investering påvirkes.

Bæredygtighedsrisiko
Bæredygtighedsrisiko i forbindelse med investering er et miljømæssigt, socialt eller en ledelsesmæssigt forhold, som – hvis det opstår – kan påvirke værdien af din investering.

Eksempler herpå kan være:

Fysiske risici, som relaterer sig til klimaforandringer, som samlet set kan påvirke en virksomheds værdi negativt. Det kunne eksempelvis være både pludselige og mere ekstreme vejrhændelser, vedvarende skift i klimaet, øget vandstand og stigende gennemsnitstemperaturer, tab af økosystemer, forringelse af jordkvalitet eller havets økosystemer eller miljøhændelser.

Det kan også være risici, der relaterer sig til den omstilling virksomheder står over for som følge af udviklingen i politiske mærkesager og heraf ny regulering, afgifter samt teknologiskift og forbrugeradfærd.

Investeringer kan også påvirkes negativt af sociale faktorer som eksempelvis menneskerettigheder, dårlige arbejdsvilkår, børnearbejde, sundhedsspørgsmål, ulighed og diskrimination.

Også ledelsesrelaterede faktorer, så som korruption og bestikkelse, må anses som risikofaktorer.

Verdensmaal-hjul-ikon-grey-baggrund-RGB.png
DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt