Scroll ned

Politikker

Totalbankens bestyrelse gennemgår én gang om året de politikker, som fastlægger rammerne for bankens håndtering af dagligdagen, fx lønpolitikken, som skal fremme en praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i banken, og kommunikationspolitikken, som sikrer, at vi kommunikerer klart, professionelt og vedkommende på eksternt og internt.

Skattepolitik

Skattepolitik

Kommunikationspolitikken

Formålet med kommunikationspolitikken er at understøtte bankens forretningsstrategi og grundlæggende værdier under hensyntagen til relevant lovgivning m.v., samt at sikre banken et positivt omdømme i forhold til bankens interne og eksterne interessenter, herunder blandt andre kunder, aktionærer og investorer, medarbejdere, presse og den brede offentlighed.

Bankens kommunikationspolitik besluttes af bestyrelsen.

Her kan du læse kommunikationspolitikken.

Lønpolitikken

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv ri­si­kostyring i banken.

Politikken fastsætter bankens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse. Banken bruger som udgangspunkt alene fast løn.

Lønpolitikken er besluttet af bestyrelsen i medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71, §§ 77 a-d samt bekendtgørelse om løn­politik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder.

Lønpolitik og vederlagsrapport

Lønpolitikken er senest godkendt på bankens ordinære generalforsamling i 2021 og vil gælde indtil den ordinære generalforsamling i 2025, medmindre der kommer forslag om væsentlige ændringer eller bestyrelsen beslutter, at en revideret lønpolitik skal forelægges til afstemning på et tidligere tidspunkt.

Lønpolitik i Totalbanken - 2021

Banken offentliggør hvert år en vederlagsrapport, der er udfærdiget på baggrund af Aflønningsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder, Lov om finansiel virksomheds § 80 c og artikel 450 i CRR-forordningen.

Vederlagsrapport 2021
Vederlagsrapport 2020
Vederlagsrapport 2019
Vederlagsrapport 2018
Vederlagsrapport 2017

Privatlivspolitik

Læs totalbankens Privatlivspolitik (som pdf: Privatlivspolitik)

Bæredygtighed / ESG

I Totalbanken ønsker vi at give kunderne en god og tryg investeringsoplevelse. Det handler ikke kun om at få kundens investering til at vokse, men også om at få dem til at vokse på den rigtige måde.

Nedenfor kan du læse om hvordan vi i Totalbanken integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces og ved investeringsrådgivning.

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (PAI-rapport)

Fravalg af aktivt ejerskab

 

DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt