Scroll ned

Renteændringer

Sparekassen Danmark ( tidligere Totalbanken) hæver den variable rente på udvalgte indlån og udlån for privat- og erhvervskunder pr. 3. november 2023.

Indlån
Renten på udvalgte indlånskonti forhøjes med op til 0,25 procentpoint.
 
Renten på indlån med opsigelse på 3, 6 og 12 måneder hæves med 0,25 procentpoint.

Særlige indlån og pension
Renten på børneopsparing hæves med 0,75 procentpoint og udvalgte pensionskonti med 0,50 procentpoint.

Udlån
Renten på udvalgte variabelt forrentede udlån hæves med op til 0,50 procentpoint.
Privatkunder, der påvirkes af renteændringen, får direkte information med oplysning om ændringen på det enkelte lån eller kredit.

Baggrund
Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens renteforhøjelser pr. 8. maj, 16. juni, 28. juli og den 15. september 2023 og gennemføres i henhold til sparekassens (tidligere Totalbankens) almindelige forretningsbetingelser.
Yderligere oplysninger kan fås i Sparekassen Danmark (tidligere Totalbankens) afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 3. oktober 2023.

SPAREKASSEN DANMARK

DEL PÅ

Renteændring pr. 26. maj 2023

Totalbanken hæver den variable rente på udvalgte indlån og udlån for privat- og erhvervskunder pr. 26. maj 2023.

Indlån
Renten på indlån med opsigelse på 3, 6 og 12 måneder hæves med 0,5 procentpoint.
Renten på visse transaktionskonti forhøjes med op til 0,5 procentproint afhængig af indestående beløb.

Særlig indlån
Renten på børneopsparing, ungdomskonti og udvalgte pensionskonti hæves med op til 0,50 procentpoint.

Udlån
Renten på udvalgte variabelt forrentede udlån hæves med 0,85 procentpoint.
Andelsboliglån, energilån og boligkreditter forhøjes med 0,35 procentpoint.

Privatkunder, der påvirkes af renteændringen, får direkte information med oplysning om ændringen på det enkelte lån eller kredit.

Baggrund
Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens renteforhøjelser pr. 3. februar 2023 og 17. marts 2023 og gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Yderligere oplysninger kan fås i Totalbankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 25. april 2023.
TOTALBANKEN A/S

 

Renteændring pr. 17. februar 2023

Totalbanken hæver den variable rente på udvalgte indlån og udlån for privat- og erhvervskunder pr. 17. februar 2023.

Indlån med opsigelse
3 måneders opsigelse hæves fra 0,25 % til 1,25 %.
6 måneders opsigelse hæves fra 0,50 % til 1,50 %.
12 måneders opsigelse hæves fra 0,75 % til 1,75 %.

Særlig indlån
Børneopsparing, selvpension, kapitalpension, ratepension og aldersopsparing hæves fra 0,55 % til 0,75 %.

Udlån
Udvalgte variabelt forrentede udlån hæves med 1,10 %-point.

Privatkunder, der påvirkes af renteændringen, får direkte information med oplysning om ændringen på det enkelte lån eller kredit.

Baggrund
Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens renteforhøjelser pr. 28. oktober 2022 og 16. december 2022 og gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Yderligere oplysninger kan fås i Totalbankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 12. januar 2023.
TOTALBANKEN A/S

 

 

Renteændring pr. 1. oktober 2022

Totalbanken hæver renten på ind- og udlån for privat- og erhvervskunder.

Totalbanken afskaffer hermed de negative indlånsrenter for alle bankens kunder.

Indlån – privatkunder og erhvervskunder

Pr. 1. oktober 2022 hæves indlånsrenten for både privatkunder og erhvervskunder til 0,00 procent for indestående i danske kroner.   

Herudover indføres positiv rente på udvalgte opsparingsprodukter og særlige indlånsprodukter.  

Udlån – privatkunder og erhvervskunder

Udlånsrenten på udvalgte variabelt forrentede udlån hæves med 0,75 procentpoint pr. 21. oktober 2022.

Privatkunder, der påvirkes af renteændringen, får direkte information med oplysning om ændringen på det enkelte lån eller kredit.

Baggrund

Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens renteforhøjelse 9. september 2022 og gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Yderligere oplysninger kan fås i Totalbankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 20. september 2022.
TOTALBANKEN A/S

 

Renteændring pr. 1. september 2022

Totalbanken hæver den variable rente på udvalgte indlån og udlån i DKK og fremmed valuta. Indlånsrenten hæves maksimalt til 0,00 procent.

Indlån – privatkunder

For kunder med NemKonto i Totalbanken ophører den negative indlånsrente pr. 1. september, og indlånsrenten udgør 0,00 %.

For kunder uden NemKonto i Totalbanken hæves den negative indlånsrente med 0,50 % pr. 1. september, og indlånsrenten udgør -0,20 %.

Udlån - privatkunder

Udlånsrenten på udvalgte variabelt forrentede udlån hæves med 0,50 % pr. 16. september 2022.

Det svarer til, at debitorrenten hæves med cirka 0,52 %.  Kunder, der påvirkes af renteændringen, får direkte information med oplysning om ændringen på det enkelte lån eller kredit.

Indlån – erhvervskunder

For erhvervskunder hæves den negative indlånsrente med 0,50 % pr. 1. september, og indlånsrenten får et spænd på -0,20 % til -0,50 %.

Udlån - erhvervskunder

Udlånsrenten på udvalgte variabelt forrentede udlån hæves med 0,50 % pr. 1 september.

Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens renteforhøjelse 21. juli og gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.
Yderligere oplysninger kan fås i Totalbankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 16. august 2022.
TOTALBANKEN A/SRenteændring pr. 12. november 2021

Med virkning fra den 12. november 2021 sænker Totalbanken indlånsrenten til -0,70 % p.a. på udvalgte erhvervs- og privatprodukter. 

Samme dato indfører Totalbanken ligeledes en indlånsrente på -0,70 % af ikke investeret indestående på Aktiesparekonto. 

For erhverv indføres samtidig et rentespænd på -0,70 % til -1,00 %. Berørte kunder modtager særskilt information. 

Ændringen sker af forretningsmæssige årsager for at imødegå omkostninger i den aktuelle markedssituation med negative renter. 

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere information kan fås i Bankens afdeling og på www.totalbanken.dk. 

Aarup, d. 12. oktober 2021
TOTALBANKEN A / S

Renteændring pr. 15. juni 2021

Med virkning fra den 15. juni 2021 sænker Totalbanken indlånsrenten til -0,60% pa på udvalgte erhvervs- og privatprodukter.

Friholdelsesgrænsen for, hvornår private kunder skal betale rente af indlån, ændres fra 250.000 kr. til 100.000 kr. med virkning fra den 15. juni 2021.

Ændring sker af forretningsmæssige årsager for at imødegå omkostninger i den aktuelle markerede situation med negativ lejer.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere information kan fås i Bankens afdeling og på www.totalbanken.dk. 

Aarup, d. 12. maj 2021
TOTALBANKEN A / S

 

Renteændring pr. 1. marts 2020

Med virkning fra 1. marts 2020 sænker Totalbanken indlånsrenten til -0,65 p.a., på alle erhvervsprodukter.

Ændringen gennemføres som følge af udviklingen i Den Europæiske Centralbanks rentesatser og Nationalbankens seneste ændring af indskudsbevisrente til -0,75 % p.a.

Nationalbankens indskudsbevisrente har været negativ stort set uafbrudt siden 2012, og der er en forventning om negative renter i en lang periode fremover. 

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdeling og på www.totalbanken.dk.

Aarup, d. 28. januar 2020
TOTALBANKEN A / S

 

Renteændring pr. 1. oktober 2019

Totalbanken ændrer indlånsrenten på udvalgte konti med virkning fra og med 1. oktober 2019.

Ændring gennemføres af forretningsmæssige grunde. Ligesom andre bankmand oplever Totalbanken, ved omkostningerne ved at drive pengeinstitut stiger på grund af bl.a. øgede lovkrav. Hertil kommer, når perioden med negativ lejer har vist sig at vare længere end forventet. Nationalbankens indskudsbevisrente er fortsat negativ og udgør pt. -0,65%.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdeling og på www.totalbanken.dk.

Aarup, d. 27. august 2019
TOTALBANKEN A / S

Renteændring pr. 1. januar 2018
Totalbanken ændredes leje på udvalgte indlånskonti med virkning fra og med 1. januar 2018.

Ændring gennemføres af forretningsmæssige behov år og er primært grund i, hos Nationalbanken indskudsbevisrente fortsat er negativ med 0,65 procent pa, og perioden med negativ lejer har vist sig at vare længere end oprindelig forventet.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdeling og på www.totalbanken.dk.

Aarup d. 27. november 2017
TOTALBANKEN A / S

Renteændring pr. 28. november 2016

Med virkning fra og med 28. november 2016 nedsat leje på udvalgte transaktionskonti til nul.
Ændring gennemført af forretningsmæssige årsager og er primært grundgrund i, hos Danmarks Nationalbanker indskudsbevisrente fortsat er negativ med 0,65 procent pa, og perioder med negativ lejer har vist sig at vare længere og oprindelig forventet. 
Prisændringen sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdeling og på www.totalbanken.dk 

Aarup, d. 26. oktober 2016.
TOTALBANKEN A / S

Renteændring pr. 7. juni 2016

Grundet faldende indtaste ved Bankens genplacering af indlån varsles og nedsættelse af rentesatserne på udvalgte indlånsprodukter med op til 0,50 procentpoint, gældende fra 7. juni 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 6. maj 2016.
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 25. februar 2015
Med baggrund i Nationalbankens seneste rentenedsættelser og som følge af markedsmæssige forhold ændrer Totalbanken følgende vilkår:
Indlån: Indlånsrenten nedsættes med op til 0,50 procentpoint på udvalgte indlånsprodukter.
Gebyr: Med virkning fra 1. april 2015 reguleres gebyr for erhvervsindbetalinger til 20 kr. pr. stk. De første ti erhvervsindbetalinger hvert kvartal er fortsat uden gebyr. 

Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 25. februar 2015
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 6. januar 2015
Som følge af markedsmæssige forhold samt Nationalbankens seneste nedsættelse af indlånsrenten nedsætter Totalbanken med virkning fra den 6. januar 2015 indlånsrenten med op til 0,25 procentpoint på udvalgte indlånsprodukter. Tillægget på udvalgte markedsrelaterede indlånsprodukter nedsættes tilsvarende med op til 0,25 procentpoint.

For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger.

Aarup, den 3. december 2014
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 26. juli 2012 
Totalbanken justerer renten på lån og kreditter samt satser for garantiprovision med virkning fra d. 26. juli 2012. 
Som følge af stigende finansieringsomkostninger, øgede kapitalkrav og højere risiko på udlån, ændres bankens generelle rente- og prisfastsættelse, så priserne i højere grad afspejler risiko og forretningsomfang. 
Udlån  Den variable rente, marginaler og rentetillæg på lån og kreditter forhøjes med op til 1,00 procentpoint. Det svarer til, at debitorrenten hæves med cirka 1,06 procentpoint. Kunder, der påvirkes af renteændringen, får direkte information med oplysning om ændringen på det enkelte lån eller kredit. 
Garantiprovision  Garantiprovision forhøjes med op til 0,75%. 

For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger.

Aarup, den 22. juni 2012 
TOTALBANKEN A/S 

Renteændring pr. 20. juni 2012 

Totalbanken ændrer renten for variabelt forrentede indlån med virkning fra d. 20. juni 2012.

Indlån: Renten på udvalgte indlånsprodukter med variabel rente sænkes med op til 0,50%. Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens rentenedsættelser i løbet af foråret 2012. Pensions- og børneopsparing samt øvrige særlige indlån berøres ikke af renteændringen.

For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger.

Aarup, den 15. juni 2012 
TOTALBANKEN A/S

 

Renteændring pr. 3. februar 2012 
Totalbanken ændrer med virkning fra d. 3. februar 2012 renten for varialbelt udlån.  Ændringen sker med baggrund i stigende finansieringsudgifter for de danske pengeinstitutter. 
Udlån  Renten på udlån og kreditter forhøjes med 0,50%. Det svarer til, at debitorrenten hæves med cirka 0,54%. Marginalen på markedsrelaterede udlån i DKK og fremmed mønt forhøjes med op til 0,50% 
For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger. 

Aarup, den 4. januar 2012 
TOTALBANKEN A/S 

 

Renteændring pr. 18. november 2011 
Totalbanken ændrer renten for udvalgte, variabelt forrentede indlån med virkning fra d. 18. november 2011. 
Udlån Renten på de af bankens udlån, der aftalemæssigt er relevant direkte til Nationalbankens indskudsbevisrente, er nedsat med 0,35 procentpoint med virkning fra 4. november 2011. 
Indlån Renten på valgt, variabelt forrentede indlån sænkes med op til 0 , 25%. Ændringen sker med baggrunden i Nationalbankens rentenedsættelse d. 4. november 2011. 
På grund af fortsat høje finansieringsomkostninger holder leje på øvrige udlån uændret. 
For yderligere information henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger. 

Aarup, den 16. november 2011 
TOTALBANKEN A / S 

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt