Scroll ned

Renteændringer

Renteændring pr. 1.oktober 2019

Totalbanken ændrer indlånsrenten på udvalgte konti med virkning fra og med 1. oktober 2019.

Ændringen gennemføres af forretningsmæssige grunde. Ligesom andre banker oplever Totalbanken, at omkostningerne ved at drive pengeinstitut stiger på grund af bl.a. øgede lovkrav. Hertil kommer, at perioden med negative renter har vist sig at vare længere end forventet. Nationalbankens indskudsbevisrente er fortsat negativ og udgør pt. -0,65 %.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, d. 27. august 2019
TOTALBANKEN A/S

 

DEL PÅ

Renteændring pr. 1. januar 2018
Totalbanken ændrer renten på udvalgte indlånskonti med virkning fra og med 1. januar 2018.

Ændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager og er primært begrundet i, at Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente fortsat er negativ med 0,65 procent p.a., og perioden med negative renter har vist sig at vare længere end oprindelig forventet.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup d. 27. november 2017
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 28. november 2016

Med virkning fra og med 28. november 2016 nedsættes renten på udvalgte transaktionskonti til nul.
Ændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager og er primært begrundet i, at Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente fortsat er negativ med 0,65 procent p.a., og perioden med negative renter har vist sig at vare længere en oprindelig forventet. 
Prisændringen sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdelinger og på www.totalbanken.dk 

Aarup, d. 26. oktober 2016.
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 7. juni 2016

Grundet faldende indtjening ved Bankens genplacering af indlån varsles en nedsættelse af rentesatserne på udvalgte indlånsprodukter med op til 0,50 procentpoint, gældende fra den 7. juni 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 6. maj 2016.
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 25. februar 2015
Med baggrund i Nationalbankens seneste rentenedsættelser og som følge af markedsmæssige forhold ændrer Totalbanken følgende vilkår:
Indlån: Indlånsrenten nedsættes med op til 0,50 procentpoint på udvalgte indlånsprodukter.
Gebyr: Med virkning fra 1. april 2015 reguleres gebyr for erhvervsindbetalinger til 20 kr. pr. stk. De første ti erhvervsindbetalinger hvert kvartal er fortsat uden gebyr. 

Yderligere oplysninger kan fås i Bankens afdelinger og på www.totalbanken.dk.

Aarup, den 25. februar 2015
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 6. januar 2015
Som følge af markedsmæssige forhold samt Nationalbankens seneste nedsættelse af indlånsrenten nedsætter Totalbanken med virkning fra den 6. januar 2015 indlånsrenten med op til 0,25 procentpoint på udvalgte indlånsprodukter. Tillægget på udvalgte markedsrelaterede indlånsprodukter nedsættes tilsvarende med op til 0,25 procentpoint.

For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger.

Aarup, den 3. december 2014
TOTALBANKEN A/S

Renteændring pr. 26. juli 2012 
Totalbanken justerer renten på lån og kreditter samt satser for garantiprovision med virkning fra d. 26. juli 2012. 
Som følge af stigende finansieringsomkostninger, øgede kapitalkrav og højere risiko på udlån, ændres bankens generelle rente- og prisfastsættelse, så priserne i højere grad afspejler risiko og forretningsomfang. 
Udlån  Den variable rente, marginaler og rentetillæg på lån og kreditter forhøjes med op til 1,00 procentpoint. Det svarer til, at debitorrenten hæves med cirka 1,06 procentpoint. Kunder, der påvirkes af renteændringen, får direkte information med oplysning om ændringen på det enkelte lån eller kredit. 
Garantiprovision  Garantiprovision forhøjes med op til 0,75%. 

For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger.

Aarup, den 22. juni 2012 
TOTALBANKEN A/S 

Renteændring pr. 20. juni 2012 

Totalbanken ændrer renten for variabelt forrentede indlån med virkning fra d. 20. juni 2012.

Indlån: Renten på udvalgte indlånsprodukter med variabel rente sænkes med op til 0,50%. Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens rentenedsættelser i løbet af foråret 2012. Pensions- og børneopsparing samt øvrige særlige indlån berøres ikke af renteændringen.

For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger.

Aarup, den 15. juni 2012 
TOTALBANKEN A/S

 

Renteændring pr. 3. februar 2012 
Totalbanken ændrer med virkning fra d. 3. februar 2012 renten for varialbelt udlån.  Ændringen sker med baggrund i stigende finansieringsudgifter for de danske pengeinstitutter. 
Udlån  Renten på udlån og kreditter forhøjes med 0,50%. Det svarer til, at debitorrenten hæves med cirka 0,54%. Marginalen på markedsrelaterede udlån i DKK og fremmed mønt forhøjes med op til 0,50% 
For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger. 

Aarup, den 4. januar 2012 
TOTALBANKEN A/S 

 

Renteændring pr. 18. november 2011 
Totalbanken ændrer renten for udvalgte, variabelt forrentede indlån med virkning fra d. 18. november 2011. 
Udlån  Renten på de af bankens udlån, der aftalemæssigt er relateret direkte til Nationalbankens indskudsbevisrente, er nedsat med 0,35 procentpoint med virkning fra 4. november 2011. 
Indlån  Renten på udvalgte, variabelt forrentede indlån sænkes med op til 0,25%. Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens rentenedsættelse d. 4. november 2011. 
På grund af fortsat høje finansieringsomkostninger holdes renten på øvrige udlån uændret. 
For yderligere oplysninger henviser vi til skiltningen i bankens afdelinger. 

Aarup, den 16. november 2011 
TOTALBANKEN A/S 

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt