Scroll ned

Garantier

Er du i en branche, hvor der kan være brug for, at der stilles sikkerhed for udførelse, levering og kvalitet af et stykke arbejde? I Totalbanken får du kompetent rådgivning, når det gælder de garantier, du skal stille.

Betalingsgarantier

En betalingsgaranti kan være en tryghed for sælger. For eksempel hvis køberen misligholder sin kontrakt og ikke overholder det aftalte om f.eks. betaling af husleje eller varer.

Vi hjælper kunder i industrien samt ikke mindst i bygge- og anlægsbranchen, hvor garantier ofte forekommer.

Arbejdsgarantier

En arbejdsgaranti udstedes til en bygherre eller hovedentreprenør, der ønsker at sikre sig mod tab. Det kan være tab, der opstår, hvis underentreprenøren ikke overholder sin del af de kontraktlige forpligtelser. Det kan være med et stykke arbejde, der ikke svarer til den aftalte kvalitet, eller det kan være en aftalt tidsfrist, der ikke overholdes.

Garantien er ofte en aftalt procentdel af den sum, kontrakten lyder på.

DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt