Scroll ned

Repræsentantskab

Bankens generalforsamling vælger repræsentantskabet, der danner en stående aktionærrepræsentation. Repræsentantskabet består af 10 til 20 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Medlemmerne modtager ikke honorar. Repræsentantskabets opgaver er blandt andet at fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer, at vælge bestyrelsen og fastsætte deres vederlag.

Medlemmer af repræsentantskabet vælges for tre år af gangen. Valgperioden på tre år er besluttet af bankens aktionærer og skal sikre kontinuitet i repræsentantskabet. Bestyrelsen har overvejet, om indførelse af en valgperiode på et år vil være hensigtsmæssig, og har besluttet at prioritere kontinuiteten.

Der gælder en aldersgrænse på 70 år for medlemskab af repræsentantskabet.

Mød bankens repræsentantskab her.

DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt