Scroll ned

Bæredygtighed

Bæredygtig investering

Fokus på bæredygtighed vokser, og målsætningen i EU er klar – klimaneutralitet i 2050. Bæredygtighed er dog mere end blot miljø og klima, selv om disse fylder meget. FN har opstillet 17 verdensmål, hvoraf de 15 er målsætninger for bæredygtig udvikling.  

Når du investerer, giver du din støtte til virksomheder og lande. Du kan altså via dine investeringer være med til at bidrage positivt til den bæredygtige omstilling. En bæredygtig investering er en investering, der som minimum tager højde for de bæredygtighedsrisici, der er forbundet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold).  Eksempler herpå kan være at minimere negativ påvirkning af miljø og klima, at man ikke bruger børnearbejde og at der er ordentlige løn- og arbejdsforhold på arbejdspladsen samt sikre god ledelse og sige nej tak til korruption.

Alle virksomheder påvirker samfundet i forhold til klima og miljø, socialt ansvar og på baggrund af de ledelsesmæssige beslutninger, der træffes. Altså handler bæredygtig investering om, at virksomhederne forholder sig til i hvor høj grad, der er overensstemmelse med EU’s målsætning, deres bidrag til FN’s verdensmål samt deres negative påvirkninger og hvordan disse kan nedbringes.

Når du investerer i fx investeringsforeningsbeviser fra vores samarbejdspartnere, investerer du i virksomheder, som alle er blevet screenet i forhold til bæredygtighed. Samtidig arbejder vores samarbejdspartnere alle for, at dine investeringer også giver et afkast. Det ene udelukker nemlig på ingen måde det andet.

Når du taler investering med os, vil du opleve, at vi spørger til dine præferencer og forventninger til bæredygtighed i dine investeringer. Vi spørger blandt andet til, i hvor høj grad du ønsker, at din investering placeres i virksomheder, som bidrager til at nå EU’s mål for bæredygtig omstilling – og i hvor stort omfang du ønsker at tage hensyn til negative påvirkninger i dine investeringer. Dette kan være i form af CO2-udledning, manglende fokus på ligestilling eller bekæmpelse af fattigdom. Det gør vi for at kunne give dig investeringsforslag, der matcher dine præferencer og behov bedst muligt.

Du kan blive klogere på bæredygtighed i forhold til investeringer ved at læse folderen ’Viden om bæredygtighed’ eller udforske det dybere via vores samarbejdspartnere. På siden ansvarlig-investering.nu uddyber Sparinvest nogle af de forhold, der nævnes i folderen. Du kan også se videoerne fra BankInvest, der sætter fokus på hvad bæredygtighed er, samt hvad ansvarlighed i selskaber er.

Verdensmaal-hjul-ikon-grey-baggrund-RGB.png
DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt