Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet

Hvis du har brug for at overføre penge til udlandet via din netbank, kan du blive tilmeldt Udenlandske overførsler ved at sende en besked i netbanken til din rådgiver. Overfør kun penge til en modtager, som du har tillid til.

Når du overfører penge til udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndigheder. SWIFT - som gennemfører betalingerne - er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning.

SWIFT er et belgisk datanetværk, der overfører betalinger mellem lande. Netværket har cirka 8.000 finansielle virksomheder i 206 lande tilmeldt og har EDB-centre i Europa og USA. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.