Udenlandsk check

Anvendelsen af udenlandske checks har været faldende gennem de senere år, i takt med at flere benytter udenlandske overførsler. Som konsekvens heraf udsteder og indløser Totalbanken ikke udenlandske checks.

I stedet for udenlandske checks anbefales vores kunder at benytte overførsler til eller fra udlandet. Det er en hurtigere og billigere måde at foretage udenlandske betalinger på, som også er mere sikker for både afsender og modtager.