Skatteoplysninger udland

Skatteoplysninger udland

Pengeinstitutter er underlagt internationale regler for rapportering om kunders konti og depoter til udenlandske skattemyndigheder. Reglerne findes i Common Reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), der er godkendt af de danske myndigheder. Indberetning sker via SKAT. 

Egenerklæring

Virksomheder skal afgive en egenerklæring om udenlandske skatteforhold ved etablering af kundeforhold i Totalbanken, og igen hvis der senere sker ændringer i virksomhedens skatteforhold. Enkeltmandsvirksomheder skal afgive en egenerklæring for privatpersoner, der udfærdiges af banken. Egenerklæring for virksomheder findes her

Amerikansk tilknytning

Selskaber, enkeltmandsvirksomheder og indehavere med amerikansk tilknytning, der er eller bliver skattepligtige til USA, skal aflevere en erklæring, IRS W-9, med angivelse af ’Taxpayer Identifincation Number’ (TIN) og eventuel FATCA undtagelseskode. Ved behov for at indhente en ny W-9-erklæring, kan den findes på de amerikanske skattemyndigheders hjemmeside, her

Selskaber, enkeltmandsvirksomheder og indehavere med amerikansk tilknytning, der ikke er skattepligtige til USA, skal ved etablering af kundeforhold i Totalbanken aflevere en erklæring, IRS W-8BEN-E. Ved behov for at indhente en ny IRS W-8BEN-E-erklæring, kan den findes på de amerikanske skattemyndigheders hjemmeside, her.