Scroll ned

Det er nemt at skifte bank

Det er blevet nemmere at skifte bank. Du laver en aftale med Totalbanken, der klarer det praktiske – også kontakten til din gamle bank.

Læs mere i pjecen Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse, der kan downloades nedenfor. Pjecen indeholder også en tjekliste over dokumenter, du bør medbringe din nye bank. 

 

Download pjecen

DEL PÅ

Hvad skal du gøre?

Danske pengeinstitutter har tilsluttet sig fælles regler for flytning af private kunders anfordringskonti og tilknyttede betalinger. Anfordringskonti er fx lønkonto og budgetkonto. Tilknyttede betalinger er fx betalingsservice, faste overførsler og indgående betalinger, som løn og pension. De fælles regler gælder for alle landene i EU og sikrer dig en række rettigheder i forbindelse med flytning af anfordringskonti og tilknyttede betalinger. 

Du kan kontakte din nye bank enten telefonisk, via Internettet eller ved at henvende dig i en filial. Din nye bank vil normalt være dit faste kontaktpunkt for flytningen. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt at tage kontakt til din gamle bank. 

Hvad gør din nye bank for dig?

  • Opretter din nye konto (konti).
  • Hvis du ønsker det, flytter din nye bank automatisk de betalinger, du har tilmeldt betalingsservice i din gamle bank til din nye konto.
  • Har du betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt betalingsservice, herunder tilmelding til eIK, kan du anmode din nye bank om at overføre disse. Er du i tvivl om, hvilke betalingsoverførsler du har, kan din nye bank rekvirere en oversigt over disse betalinger fra din gamle bank. Når din nye bank modtager oversigten, genoprettes disse betalingsoverførsler, herunder tilmelding til eIK.
  • Udfærdiger en "Anmodning om overførsel" af de konti, som du ønsker overført fra din gamle bank. Du skal underskrive anmodningen. Din nye bank fremsender anmodningen til din gamle bank.
  • Hvis der er behov for det, hjælper din nye bank dig med at videregive de nye kontooplysninger til relevante parter fx arbejdsgiver.
  • Du skal tage stilling til, om din nye konto skal registreres som NemKonto (modtage betalinger fra det offentlige fx børneydelser eller for meget betalt skat).

 

Hvad gør din gamle bank?

  • På anmodning fra den nye bank udfærdiger den gamle bank en oversigt over de betalingsoverførsler, som ikke er tilmeldt betalingsservice, samt oplyser om du har været tilmeldt eIK. Oversigten sendes til den nye bank, og du får tilsendt en kopi. Samtidig stopper din gamle bank disse betalinger.
  • Når din gamle bank modtager en "Anmodning om overførsel", sørger din gamle bank for at lukke de konti, som du har bedt om at få overført til din nye bank. Indestående på de gamle konti bliver overført til den nye bank.

 

Du skal ikke betale gebyrer til din gamle bank for lukning af din gamle anfordringskonto, hvis du har haft den i mere end 12 måneder, ligesom du heller ikke skal betale for oversigten over betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt betalingsservice (forudsat at disse kan trækkes automatisk i banken og ikke rækker længere bagud end 13 måneder).

Du kan, i såvel din gamle som i din nye bank, få udleveret en oversigt over bankens gebyrer. Disse oversigter findes også på alle bankers hjemmesider.

Uberettiget forsinkelse forårsaget af bankerne under kontoflytningen bør ikke ramme dig.

Flytning af betalingsoverførsler skal ske inden for 7 bankdage, efter din nye bank har modtaget alle relevante oplysninger fra dig og din gamle bank. Skal der indhentes oplysninger om betalingsoverførsler fra din gamle bank, har denne ligeledes 7 bankdage til at besvare denne henvendelse. I så fald kan der gå op til 14 bankdage, før alle ekspeditioner om betalingsoverførslerne er på plads.

Går flytning af konti og betalingsoverførsler ikke, som du forventede, skal du i første omgang tage kontakt til din nye bank.

Er du fortsat ikke tilfreds, kan du rette henvendelse til

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø.

Vedrører din klage en konkret formueretlig tvist, dvs. er af økonomisk betydning, kan du indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62,4, Postboks 2690, 2100 København Ø. 

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt