Scroll ned

Investorinformation

Som kunde i Totalbanken har du mulighed for at investere i forskellige produkter, hvor værdipapirer er det mest almindelige. Vi har samlet oplysninger om investeringsprodukterne i en række faktaark, hvor du kan læse om typer af investeringsprodukter, afkast, rente, udbytte, gevinst og tab, risiko, omkostninger og skat med mere.

DEL PÅ

Investeringsprodukter inddeles i tre kategorier: grøn, gul og rød. Kategorien, som tildeles det enkelte investeringsprodukt, bestemmes af produktets risikoniveau og gennemskuelighed. Grøn indikerer, at risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Risikomærkningen fremgår af faktaarkene og fremgår også fx af handelsfunktionerne i Netbank og Mobilbank.

Faktaark - Børsnoterede aktier og T-retter, ikke kompleks (gul)

Faktaark – Unoterede aktier, kompleks (rød)

Faktaark - Obligationer, ikke kompleks (grøn)

Faktaark - Obligationer, ikke kompleks (gul)

Faktaark – Virksomhedsobligationer, ikke kompleks (gul)

Faktaark – Virksomhedsobligationer, kompleks (gul)

Faktaark – Unoterede virksomhedsobligationer, ikke kompleks (gul)

Faktaark - CoCo obligationer, kompleks (rød)

Faktaark - Investerings- og kapitalforeninger samt ETF, ikke kompleks (gul)

Faktaark - Investerings- og kapitalforeninger samt ETF, kompleks (rød)

Faktaark - Constant Leverage Certificates, kompleks (rød)

Faktaark - Øvrige komplekse produkter, kompleks (rød)

I forbindelse med udbud af investeringsforeningsbeviser (UCITS) og sammensatte investeringsprodukter (PRIIP’s) udarbejder udstederen af værdipapiret et dokument, kaldet ’Central investorinformation’ - på engelsk Key Investment Document (KID). Det er et dokument med bl.a. oplysninger om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger.

Banken stiller ’Central investorinformation’ vederlagsfrit til rådighed for detailkunder, som Banken rådgiver om eller samarbejder med, før afgivelse af ordre om køb. Det sker uanset, om du afgiver ordren i Mobilbank, Netbank, filialen eller pr. telefon. 

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt