Scroll ned

Seneste nyt

Her kan du læse vores seneste artikler om Totalbanken samt udvalgte nyheder fra finanssektoren generelt.

God læselyst.

DEL PÅ
09.07.2024

Renteændring pr. 9. august 2024

Sparekassen Danmark sænker renten på ind- og udlån med virkning fra den 9. august 2024

Læs mere på spard.dk


30.05.2024

Sparekassen Danmark holder lukket Grundlovsdag

Sparekassen Danmark holder lukket Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2024.

Pengeautomater, Net- og Mobilbank er selvfølgelig åbne, og torsdag den 6. juni sidder vi igen klar til at betjene dig.


05.12.2023

Kundeservice med udvidede åbningstider

Sparekassen Danmark udvider åbningstiderne på Fyn. Med virkning fra den 5. december 2023 har kunder i Sparekassen Danmark (tidligere Totalbanken) adgang til personlig kontakt til en medarbejder på alle hverdage fra kl. 08.00 – 20.00 og i weekenden fra kl. 08.00 – 18.00.

De fynske afdelinger har fremover åbent alle hverdage fra mandag til fredag fra kl. 10.00 til 16.00.


30.11.2023

1.000-kronesedlen udfases

Nationalbanken har besluttet, at 1.000-kronesedlen ikke længere skal være gyldig efter den 31. maj 2025.

Som kunde i tidligere Totalbanken kan du fortsat indbetale sedler via Kontanten.

Klik her og læs mere

 


31.08.2023

Totalbankens aktionærer bakker op om fusion med Sparekassen Danmark

På en ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2023 har Bankens aktionærer bakket op om bestyrelsens anbefaling om, at Totalbanken fusionerer med Sparekassen Danmark.

Læs mere i fondsbørsmeddelelse og pressemeddelelse.


15.08.2023

Bedste halvårsresultat i bankens historie

Totalbanken opnåede i 1. halvår 2023 et resultat før skat på 69,9  mio. kr. mod 30,2 mio. kr. i samme periode året før.

Totalbanken leverer et rekordresultat i 1. halvår 2023, konstaterer bankens direktør Ivan Sløk og fortsætter: Resultatet er udtryk for dels, at de seneste års strategiske indsatser – fx vækst på kundesiden – har givet udbytte dels, at der samfundsøkonomisk har været medvind på de fleste cykelstier.

Bankens bestyrelse udtrykker stor tilfredshed med resultatet, som forrenter egenkapitalen med 22,1 pct. p.a.

Læs mere i bankens fondsbørsmeddelelse og pressemeddelelse.


06.08.2023

Ekstraordinær generalforsamling

Totalbanken afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. august 2023 kl. 19 i bankens lokaler, Bredgade 95, 5560 Aarup.

Læs mere om generalforsamlingen, tilmelding mv. her på hjemmesiden under menupunktet Aktionær øverst på siden.


26.06.2023

Har du en mobiltelefon med Android 9?

Styresystemet Android 9 understøttes ikke længere af Google. Det medfører, at Mobilbanken med virkning fra den 23. august 2023 ikke længere kan anvendes med mobiltelefon med Android 9. Anvender du Android 9, skal du opdatere din mobiltelefon til version 10 eller højere.


22.06.2023

Sommerferien står for døren

Vi ønsker kunder, aktionærer og samarbejdspartnere en rigtig dejlig sommer. I Totalbanken holdes der også ferie, men vi er som altid klar til at tale med dig, hvis behovet opstår. Husk at tage flere betalingskort med på ferien, det giver flere muligheder og større økonomisk tryghed. Du kan hæve euro i Kontanten.


14.06.2023

Totalbankens repræsentantskab bakker op om fusion

Totalbankens repræsentantskab har på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. juni 2023 med det nødvendige flertal støttet bestyrelsens forslag om en fusion af Totalbanken A/S og Sparekassen Danmark. Fusionen skal forelægges aktionærerne i Totalbanken til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, der forventeligt afholdes den 30. august 2023. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil forventeligt ske i uge 31/2023.


13.06.2023

Nyt mere fleksibelt loft på Visa/Dankort

Når du bruger dit Visa/Dankort, bruger kortet enten Visa- eller Dankort-delen til at gennemføre betalingen. Ofte vil du ikke vide, hvilken af delene, forretningen du handler i, gør brug af – men ved helt almindelige indkøb er det typisk Dankort-delen, og her er der ingen forbrugsgrænse. Måske har du oplevet, at dit Visa/Dankort er kommet i konflikt med Visa-delens forbrugsmaksimum på 25.000 kr. pr. løbende 30 dage.

Fra i dag den 13. juni 2023 gælder en ny mere fleksibel beløbsgrænse  på 25.000 kr. pr. løbende SYV dage.


24.05.2023

Totalbanken og Sparekassen Danmark ønsker at fusionere

Bestyrelserne i Totalbanken og Sparekassen Danmark har dags dato indgået aftale om at søge en fusion mellem de to pengeinstitutter med Sparekassen Danmark som det fortsættende pengeinstitut. Forslaget indstilles til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken og på et repræsentantskabsmøde i Sparekassen Danmark i slutningen af august 2023.


09.05.2023

Totalbanken tredobler resultatet

Totalbanken opnåede i 1. kvartal 2023 et resultat før skat på 36,0 mio. kr. mod 12,1 mio. kr. i samme periode året før.

Vi kan med glæde konstatere, at vi i 1. kvartal fortsætter den positive udvikling i koncernen, udtaler bankens direktør Ivan Sløk. Koncernens basisindtjening, som er eksklusiv kursreguleringer og nedskrivninger, er steget med 67 pct.

Bankens bestyrelse udtrykker stor tilfredshed med resultatet, som forrenter egenkapitalen med 23,2 pct. p.a.


20.04.2023

Totalbanken opjusterer forventningen til 2023

Totalbanken kan fortsat konstatere en tilfredsstillende udvikling og opjusterer forventningen til Koncernens resultat før skat med 20 mio. kr. til niveauet 100-130 mio. kr. for året 2023.


09.03.2023

Udfordring med veksling af danske kontanter i udlandet

Nationalbanken har informeret os om, at der i flere lande er problemer med at veksle danske kontanter. Der er derfor stor risiko for, at man ikke kan veksle medbragte danske kontanter i udlandet.

Det er Totalbankens anbefaling, at man primært medbringer et eller flere betalingskort – VisaDankort og/eller Mastercard - eller sekundært køber udenlandske valuta, fx Euro i Kontanten-automaterne.


03.03.2023

Det lange seje træk giver flot resultat

Totalbankens basisindtjening, som er eksklusiv nedskrivninger og kursreguleringer, er øget med hele 74 pct. til 97,6 mio. kr. sammenlignet med 2021, fortæller bankens direktør Ivan Sløk. Det er et resultat af de strategiske indsatser, vi har fokuseret på de seneste år (bla nye kunder, øget udlån, filialændringer og leasingaktivitet). Årets resultat før skat udgør 82,5 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. bedre end året før på trods af, at kursreguleringer og nedskrivninger tilsammen påvirker resultatet negativt med i alt 36 mio. kr.

Bankens bestyrelse udtrykker tilfredshed med resultatet, som forrenter koncernens egenkapital med 14,1 pct.


22.12.2022

Pas på forfalskede netbanker

Vi er af vores IT-leverandør BEC blevet gjort opmærksom på, at der er risiko for, at der hen over julen kan opleves et øget antal forsøg på netbanksvindel.

Svindlerne anvender falske hjemmesider, der ligner bankernes inkl. login-mulighed til Netbank. Risikoen for at ramme disse sider er størst, hvis man starter på Google og vælger det først mulige Google-link, når man skal i sin Netbank.

Gå derfor altid direkte til bankens hjemmeside via indtastning af www.totalbanken.dk i din internet-browser, og vær opmærksom på, hvad du godkender i MitID. Godkend aldrig pengeoverførsler du ikke selv har oprettet. Går man i fælden med de falske sider, vil man typisk under tidspres blive bedt om at logge på sin Netbank ved brug af MitID. Kontakt os straks, hvis du oplever at være udsat for svindel, så vi i fællesskab kan forsøge at stoppe overførslen af dine penge.


22.11.2022

PAS PÅ - svindlere vil have fat i dine penge

Vi oplever i øjeblikket mange forsøg på svindel. Det sker typisk ved, at en person ringer og præsenterer sig som ’din bankmand’, en person i ’Nets’, SKAT eller tilsvarende, og tilbyder ’hjælp’ til at håndtere en uforudset situation. Vedkommende vil overbevise dig om, at han skal bruge dit cpr-nummer, password til MitID mv. Det er AFGØRENDE VIGTIGT at slå fast, at Totalbanken eller andre banker, Nets, SKAT m.fl. ALDRIG nogensinde vil bede dig udlevere koder. Kun forbrydere beder om den slags.


01.11.2022

Høj aktivitet sikrer flot resultat

Bankens basisindtjening øges med hele 55 pct., hvilket er meget tilfredsstillende og kan tilskrives, at vi i de seneste år har fået rigtig mange nye kunder og dermed har øget bankens udlån og forretningsgrundlag, fortæller bankens direktør Ivan Sløk. Resultatet før skat udgør 52,9 mio. kr. og forrenter bankens egenkapital med 12,3 pct. p.a.


01.11.2022

Slut med NemID

Fra i dag den 1. november 2022 kan du ikke længere bruge NemID i din Netbank og Mobilbank. Du skal fremover altid bruge MitID for at logge på din Netbank og fx godkende betalinger i din Mobilbank. Hvis du endnu ikke har MitID, så læs mere om dine muligheder på www.mitid.dk.


12.10.2022

Totalbanken opjusterer forventningerne til 2022-resultatet

Fortsat høj aktivitet på boligområdet, stor tilgang af nye kunder og nedskrivninger, der realiseres bedre end forventet, er baggrunden for, at Totalbanken opjusterer forventningerne til et resultat før skat i 2022 i niveauet 55-75 mio. kr., fortæller bankens direktør Ivan Sløk. Ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet 2022 opjusteredes forventningerne til årsresultatet til 45-55 mio. kr.


30.09.2022

Kortbetalinger på nettet – og MitID

Udrulningen af MitID kommer nu også til at omfatte godkendelse af kortbetalinger på nettet.

Fra den 31. oktober 2022 vil det ikke længere være muligt at benytte NemID til godkendelse af kortbetalinger på nettet. Fra denne dato vil kun følgende muligheder være aktuelle….


20.09.2022

Totalbanken indfører positiv rente på opsparingsprodukter

Med virkning fra den 1. oktober 2022 genindfører Totalbanken positiv rente på en række opsparingsprodukter. Samtidig afskaffes de negative renter for alle bankens kunder.

Ændringerne sker med baggrund i Nationalbankens renteforhøjelse pr. 9. september 2022...

 


17.08.2022

Investeringskonto FRI

Totalbanken har introduceret Investeringskonto FRI, som er en nem og enkel måde at investere og spare op på. Din opsparing på kontoen investeres i en investeringsforening, og afkastet på kontoen afgøres af, hvordan det går i den pågældende investeringsforening. Læs mere om Investeringskonto FRI under Privat – Investering.


16.08.2022

Flot første halvår i Totalbanken

Totalbanken leverer et flot første halvår 2022 med fremgang i de væsentligste indtjeningsposter og fortsat stor tilgang af kunder, fortæller bankens direktør Ivan Sløk. Bankens basisindtjening vokser med hele 43 pct. fra 30,4 mio. kr. i første halvår 2021 til 43,4 mio. kr. i 1. halvår 2022. Bankens resultat før skat udgør 30,2 mio. kr. og er påvirket af negativ kursregulering på 11,9 mio. kr. som følge af den stigende rente samt af nedskrivninger på 1,3 mio. kr. Bankens bestyrelse udtrykker tilfredshed med resultatet og opjusterer forventningen til årets resultat med 5 mio. kr. til 45-55 mio. kr.


23.06.2022

Totalbanken ønsker god sommer

Vi ønsker kunder, aktionærer, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser en rigtig god sommer. I Totalbanken holdes der også ferie, men vi er som altid klar til at tale med dig, hvis behovet opstår.


05.05.2022

Totalbankens basisindtjening forbedres med 51 procent

Vi kan med tilfredshed notere fremgang i de væsentligste indtægtsposter, som resulterer i, at bankens basisindtjening er øget med 7,3 mio. kr., hvilket er en stigning på flotte 51 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2021, fortæller Bankdirektør Ivan Sløk. Basisindtjeningen udgør 21,5 mio. kr., og resultatet før skat udgør 12,1 mio. kr. Resultatet før skat er særligt påvirket af uroen på de finansielle markeder, som betyder, at kursreguleringer udgør en udgift på 9,2 mio. kr. Bankens bestyrelse udtrykker tilfredshed med resultatet.


31.03.2022

Nye i bankens repræsentantskab

På Totalbankens generalforsamling den 24. marts 2022 blev Pia Højmark og Helene Klinkby valgt til bankens repræsentantskab. Her overtager de pladserne fra hhv Morten Rasmussen, Aarup og Mette Sigaard, Odense. Pia Højmark er ejer og direktør i Højmark Groth Aps., som beskæftiger sig med administrationsvirksomhed primært for andelsboligforeninger samt med regnskabs- og bogholderivirksomhed. Helene Klinkby er kontorchef hos ejendomsmæglerfirmaet Lilienhoff med speciale i liebhaveri og drømmeboliger.


25.02.2022

Høj vækst i Totalbankens forretning sikrer 52 pct. vækst i resultatet

Totalbanken opnåede i 2021 et resultat før skat på 77,0 mio. kr. mod 50,6 mio. kr. i 2020. Et rigtig godt år i Totalbanken er den korte konklusion fra bankens direktør Ivan Sløk. Særligt fire forhold har påvirket årets resultat: Mere end 3.000 nye kunder, stor forøgelse af bankens udlån til kunderne, tab og nedskrivninger udgør en indtægt på 8,8 mio. kr. samt bankens omkostninger, som ekstraordinært er steget og trækker resultatet i modsat retning.


17.01.2022

Totalbanken er rykket ind i Cortex Park

Totalbankens Erhvervscenter og filialen i Lille Gråbrødrestræde er flyttet til nye flotte lokaler i Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M. Vi glæder os til at modtage kunder, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere på vores nye lokation, hvor rådgiverne er klar og parkeringsforholdene er helt i top.


02.11.2021

50 pct. vækst i resultatet

2021 har indtil nu udviklet sig mere positivt, end vi forventede ved indgangen til året, udtaler bankdirektør Ivan Sløk. Vi har ved udgangen af 3. kvartal opnået et resultat før skat på 62 mio. kr., hvilket er en vækst på 50 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Vi forventer i 2021 at realisere et resultat før skat i niveauet 70-85 mio. kr., så jeg må konkludere, at vi er rigtig godt på vej.

Læs pressemeddelelse og Fondsbørsmeddelelse.


19.10.2021

Mit Hjem

Er du boligejer med lån i Totalkredit? Så har du netop fået adgang til Mit Hjem - et helt nyt boligunivers fra Totalkredit og Totalbanken. Her kan du nemt og hurtigt få overblik over dine lån i Totalkredit, dine KundeKroner og boliger til salg. Se mere i din Netbank og Mobilbank under Bolig.


07.10.2021

MitID afløser NemID

Nu skal du snart have MitID. Men du skal ikke foretage dig noget, før du får besked i din Netbank/Mobilbank om, at det er din tur til at få MitID.


17.08.2021

Resultatet for første halvår stiger med 55 pct

Totalbanken opnåede i 1. halvår 2021 et resultat før skat på 41,6 mio. kr. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet og opjusterer forventningerne til 2021-resultatet før skat til 60-70 mio. kr. Totalbanken har den 2. august åbnet ny filial på Østre Stationsvej i Odense.

Læs mere.


30.06.2021

Totalbanken opjusterer forventningerne til 2021

Totalbanken opjusterer forventningerne til 2021 til et resultat før skat på 50-55 mio. kr. I årsrapporten udtrykte Koncernen en forventning om et resultat før skat i niveauet 30-40 mio. kr. Opjusteringen skyldes primært en fortsat god aktivitet i banken, stor tilgang af nye kunder, og at nedskrivninger realiseres bedre end forventet.


14.06.2021

Spørgsmål og svar om negativ rente i Totalbanken

Renteændring pr. 15. juni 2021

Totalbanken sænker indlånsrenten på udvalgte erhvervs- og privatprodukter til -0,60% pa Samtidig ændres friholdelsesgrænsen for, hvornår private kunder skal betale rente af indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. 


06.05.2021

Vækst skaber behov for nye rammer

Totalbanken opnåede i 1. kvartal 2021 et resultat før skat på 16,3 mio. kr. Det er en stigning på næsten 35 pct. sammenlignet med samme periode 2020, og resultatet forrenter egenkapitalen med 13,2 pct. p.a., udtaler bankdirektør Ivan Sløk. Vi har oplevet en rekordstor tilgang af nye kunder, og det er medvirkende til, at vi etablerer nye kundevendte rammer i Cortex Park i Odense fra primo 2022.


26.02.2021

Høj aktivitet sikrer flot 2020-resultat

Totalbanken opnåede i 2020 et resultat før skat på 50,6 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med 10,7 pct. pa. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet. Læs mere.

 


22.01.2021

Op til 30 års afdragsfrihed

Hvis du har friværdi, kan du nu få op til 30 års afdragsfrihed med fast rente hos Totalkredit. Kontakt en rådgiver i Totalbanken og få råd.


15.01.2021

Du kan sikre dit helbred

Med en sundhedsforsikring kan du få hurtig hjælp, hvis du får udfordringer med dit helbred. Du kan læse mere om muligheden med et klik.


17.12.2020

Glædelig jul og godt nytår

Vi ønsker aktionærer, kunder, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at møde jer igen i det nye år.

 


05.11.2020

30 års afdragsfrihed og fast rente

Fra januar 2021 er Totalbanken klar til at yde realkreditlån med 30 års afdragsfrihed og fast rente. Lånet hedder Fastrente+ og ydes i samarbejde med Totalkredit. Fastrente+ er til dig, som har friværdi i din bolig og ikke ønsker at spare mere op i boligen.


03.11.2020

Årets forventede resultat nået efter tre kvartaler

Totalbanken opnåede i årets første tre kvartaler et resultat før skat på 41,3 mio. kr. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet og opjusterer forventningen til årets resultat fra det tidligere udmeldte 35-45 mio. kr. til nu 45-55 mio. kr.


22.10.2020

Den gamle Netbank Privat lukker den 4. november

Den nye Netbank Privat er nu udviklet så langt, at den gamle Netbank kan lukkes. Det sker med virkning fra den 4. november 2020. Husk eventuelt at opdatere dine bogmærker på din PC, så du altid kan finde den nye Netbank nemt og hurtigt.


18.08.2020

Halvårsrapport - stor aktivitet sikrer flot resultat

Totalbanken opnåede i 1. halvår 2020 et resultat før skat på 26,7 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med 11,5 pct. p.a. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.


03.07.2020

Vi kender vores kunder – men…

Undrer du dig over, hvorfor vi nogle gange beder om legitimation eller spørger om betalinger, selvom du måske har været kunde i Totalbanken i mange år? Så se lige denne film. 


17.06.2020

Vil du ha' dine feriepenge nu?

I Totalbanken har vi besluttet at tilbyde et nemt, hurtigt og midlertidigt lån på op til 15.000 kr., som gør det muligt at disponere over sine feriepenge allerede nu. Lånet ydes på grundlag af en normal kreditvurdering, jf. Totalbankens gældende politikker. Kontakt en rådgiver i Totalbanken, hvis du vil høre mere om denne mulighed.


04.06.2020

Totalbanken kåret som årets finansvirksomhed

EY og Finans Watch har den 4. juni 2020 kåret Totalbanken som året Finansvirksomhed i kategorien mindre banker. Kåringen skyldes blandt andet, at banken har oplevet en flot vækst, driftseffektivitet og indtjeningsudvikling.

Det fremhæves også ved kåringen, 'at Totalbanken udmærker sig ved at ligge i toppen blandt banker på både egenkapitalforrentningen i 2019 og vækst over en femårig periode. Banken har i 2019 formået at præstere en egenkapitalforrentning på 18 pct. og har de seneste fem år haft en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 13 pct.'


12.05.2020

Totalbankens filialer er igen åbne

Myndighederne har givet grønt lys for en yderligere åbning af samfundet. I Totalbanken følger vi myndighedernes anbefalinger, og vi har derfor startet en stille og rolig genåbning af banken. Fra i dag er bankens filialer igen åbne for fysiske møder. Så du er meget velkommen til at ringe og aftale et møde. Vi er klar, og vi sikrer naturligvis, at du trygt kan mødes med os. 


05.05.2020

Positivt resultat i 1. kvartal

Totalbanken opnåede i første kvartal et resultat før skat på 12,2 mio. kr. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.


15.04.2020

Kundekroner fra Totalkredit – også i 2021

Frem til udgangen af 2021 er boligejere med et realkreditlån i Totalkredit sikret 0,15% af restgælden i Kundekroner. Det er nu femte år, vores kunder får glæde af denne unikke fordel.


27.03.2020

Aflysning af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S

Totalbanken A/S må desværre aflyse den ordinære generalforsamling, der er indkaldt til afholdelse torsdag den 2. april 2020. Beslutningen er truffet for at imødekomme regeringens og myndighedernes tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19. Der vil blive indkaldt til en ny ordinær generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er ophævet, og situationen omkring COVID-19 forhåbentlig er mere stabil.


22.03.2020

Ny Mobilbank til Erhverv

Vi har netop lanceret en Mobilbank til vores erhvervskunder, som indeholder udbakkefunktionalitet til godkendelse af betalinger. Mobilbanken indeholder desuden mange af de samme funktioner som den eksisterende Mobilbank. Hent ’Totalbanken Mobilbank Erhverv’ i App Store eller Google Play og få en bedre brugeroplevelse. 


12.03.2020

Corona-situationen

I Totalbanken tager vi myndighedernes anbefalinger og vores kunders sikkerhed alvorligt med henblik på at undgå spredningen af corona-virussen. Derfor er døren til banken låst, og vi lader i den kommende tid mange af vores medarbejdere arbejde hjemmefra. Vi står som altid klar til at holde møde via telefon og Skype.


27.02.2020

Rekordresultat i Totalbanken

Totalbanken opnåede i 2019 er resultat før skat på 79,9 mio. kr. I 2018 var resultatet 43,1 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med hele 19,7 pct. p.a. 


14.02.2020

MobilePay lancerer ’Pengegaver’

Pengegaver kender du måske bedst som kontanter i en kuvert. Men nu lancerer vi MobilePay Pengegaver, der gør det nemt at sende en digital pengegave på en personlig måde. Vælg mellem de kreative digitale indpakninger, vælg dit beløb og måden, du vil sende gaven på - og send med ét swipe.


06.12.2019

Ny version af Mobilbanken

I løbet af kort tid kommer der opdateringer til Totalbankens Mobilbank. Du vil blive bedt om at bruge din NemID, når du logger ind første gang. Derefter kan du logge ind, som du plejer. Ændringen skyldes EU-sikkerhedskrav. Vi anbefaler, at du bruger NemID-app’en, som er et nemt og sikkert alternativ til nøglekortet.

 


28.11.2019

Det går godt i Totalbanken

Det fremgik for nylig af vores kvartalsregnskab. Og det kommer også til udtryk i den årlige undersøgelse af vores kunders tilfredshed og loyalitet.


21.11.2019

Nu kan du bruge Google Pay, Garmin Pay og Fitbit Pay

Har du en Android-telefon eller et Garmin/Fitbit sportsur? Så kan du nu betale med dit kort i Totalbanken fra disse enheder.


05.11.2019

Næstbedste resultat i Totalbankens historie

Totalbanken realiserer i årets første ni måneder et resultat før skat på 68,2 mio. kr. I samme periode sidste år var resultatet 38,6 mio. kr.


23.10.2019

Mobilbank – nem og hurtig adgang til dine konti

Bruger du endnu ikke Totalbankens Mobilbank? Når du har en Netbank i Totalbanken, er det nemt og hurtigt at få Mobilbank. Så har du altid din bank lige ved hånden.


03.10.2019

Apple Pay - nu også til Mastercard

Har du et Mastercard fra Totalbanken samt en iPhone, iPad, Apple Watch eller en Mac, kan du fremover betale med Apple Pay. 


27.09.2019

Ændring i login til netbank

Med virkning fra fredag den 27. september 2019 skal du som netbankbruger benytte både NemID-adgangskoder og enten din NemID-app eller dit nøglekort, når du logger på Netbanken. Ændringen skyldes øgede EU-krav til sikkerheden i Netbankløsninger. Login til Mobilbanken fungerer indtil videre på samme måde som hidtil.


12.09.2019

Totalbanken afslutter fuldtegnet aktieemission

Bankens kapitalforhøjelse til markedskurs er nu gennemført og fuldtegnet med 466.666 stk. aktier a nom. DKK 20 svarende til DKK 35.489.949.


29.08.2019

Totalbanken gennemfører kapitalforhøjelse

Totalbankens bestyrelse har i dag besluttet at forhøje bankens aktiekapital med op til 466.666 stk. nye aktier á nominelt DKK 20 med fortegningsret for Bankens aktionærer. 


28.08.2019

200 pengeautomater til rådighed for Totalbankens kunder

Totalbankens pengeautomater er blevet en del af KONTANTEN-samarbejdet. Det betyder, at bankens kunder kan anvende ca. 200 pengeautomater over hele landet på samme vilkår, som hidtil har været gældende for Totalbankens automater.


28.08.2019

Forbedringer af Netbank Erhverv

Den 10. september lancerer vi en ny forside og et nyt investeringsoverblik i Netbank Erhverv. Det nye design giver et hurtigt overblik over økonomien med let adgang til de mest relevante funktioner.


27.08.2019

Totalbankens iPad-app ændres

Bankens iPad-app ændres i løbet af september således, at løsningen kommer til at ligne vores Mobilbank til iPhone. Det betyder, at du på iPad’en fx kan logge på med touch-id samt at du får adgang til underskriftsrum og til eventuelt realkreditlån i Totalkredit. 


23.08.2019

Totalkreditlån fremhæves i sammenligning

Forbrugerrådet Tænk har sammenlignet prisen på en række realkreditlån og kåret Totalkredit som testvinder. Vil du høre mere om lånemulighederne i Totalkredit, så kontakt en rådgiver i Totalbanken. 


20.08.2019

Totalbanken opjusterer for anden gang i 2019

Totalbanken opnåede i første halvår 2019 et resultat før skat på 37,6 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med 20,2 pct. p.a. 


10.07.2019

Mange nye funktioner i ny Netbank Privat

Totalbankens nye Netbank får tilført en lang række nye funktioner, som betyder, at du stort set kan foretage dig det samme i den nye Netbank som i den gamle. Klik og læs mere.

 


06.06.2019

NemID nøgleapp'en venter på dig

Der er mange fordele ved NemID nøgleapp’en. Hvis du endnu ikke har downloadet den, så læs lige her:


21.05.2019

Ny hjemmeside og ny Netbank

Velkommen til Totalbankens nye digitale univers. Vi håber, du får fornøjelse af både vores nye hjemmeside og vores nye Netbank Privat. Vores Mobilbank blev opdateret i december 2018, så nu er vi fuldt på omgangshøjde med det nyeste nye. Læs mere...


07.05.2019

Totalbankens resultat forbedres med 50 procent

Totalbanken har i dag offentliggjort regnskabet for 1. kvartal 2019, og det viser en forbedring på 50 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Egenkapitalen forrentes med 19,8 pct. p.a. Læs mere...


02.04.2019

Totalbanken tilbyder Apple Pay til VisaDankort

Har du et VisaDankort i Totalbanken samt en iPhone, iPad, Apple Watch eller en Mac, kan du fremover betale med Apple Pay.

 


Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt