Scroll ned

Fusion

Totalbanken og Sparekassen Danmark ønsker at fusionere

Bestyrelserne i Totalbanken og Sparekassen Danmark undersøger mulighederne for en sammenlægning af de to pengeinstitutter og planlægger derfor en fusion. Formålet med fusionen er at skabe et større og endnu stærkere, lokalt forankret pengeinstitut.

Det er en forudsætning for fusionens gennemførelse, at den godkendes af Finanstilsynet. Fusionen er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 29. juni 2023. Det er desuden en forudsætning, at fusionen godkendes af repræsentantskabet i Sparekassen Danmark den 29. august 2023 og på en ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken den 30. august 2023. Fusionen forventes realiseret den 31. august 2023.

Læs mere om den ekstraordinære generalforsamling under menupunktet Generalforsamling.

Vi henviser endvidere til Aktionærinformation, der indeholder flere oplysninger om fusionen, herunder om det fortsættende institut, samt Udkast til vedtægter for det fusionerede pengeinstitut.

Information til dobbeltkunder i Sparekassen Danmark og Totalbanken A/S er tilstillet relevante kunder.

 

DEL PÅ

Kontakt