Livrente

Livrente udbetales løbende, fra du starter udbetaling og resten af livet. Det sikrer, at der er penge hele livet.

Udbetalingen fra en livrente skal sammen med din folkepension og udbetaling fra ATP udgøre den minimumsindtægt, du har brug for, fra du går på pension og resten af dit liv.
Ønsker du større udbetalinger eller udbetaling af en sum til et bestemt formål, skal din livrente suppleres med henholdsvis ratepension og/eller aldersopsparing.

Reglerne kort fortalt:

  • Du kan oprette livrente, uanset hvor gammel du er.
  • Du kan indbetale så store beløb, du ønsker.
  • Du får fradrag i topskat af indbetalingen. Fradraget skal dog i visse tilfælde fordeles over flere år.
  • Du kan først starte udbetaling ved din pensionsudbetalingsalder. Ved oprettelse senere kan udbetalingen starte straks efter indbetalingen er foretaget.
  • Du skal betale skat af udbetalingerne, men ikke bruttoskat, ligesom ydelser indgår ved beregning af offentlige ydelser.
  • Du har mulighed for at sikre dig ved død, så din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, uanset om du er i opsparings- eller udbetalingsperioden.


Du kan, på grund af begrænsninger i loven, ikke oprette livrente i en bank. Men i Totalbanken kan vi, i samarbejde med Letpension, hjælpe dig med at sikre dig udbetalinger, fra du går på pension, og så længe du lever.