Scroll ned

Livrente

Livrente udbetales løbende, fra du starter udbetalingen og resten af livet. Det sikrer, at der er penge hele livet.

Udbetalingen fra en livrente skal sammen med din folkepension og udbetaling fra ATP udgøre den minimumsindtægt, du har brug for resten af dit liv, når du går på pension.

Ønsker du større udbetalinger eller udbetaling af en sum til et bestemt formål, skal din livrente suppleres med enten en ratepension og/eller en aldersopsparing.

Reglerne kort fortalt

  • Kan oprettes, uanset hvor gammel du er
  • Ingen max-grænse for indbetalinger på en arbejdsgiver administreret ordning.
  • Indbetaling giver fradrag i din topskat. Fradraget skal dog i visse tilfælde fordeles over flere år
  • Udbetaling kan starte ved din pensionsudbetalingsalder. Ved oprettelse senere kan udbetalingen starte straks efter indbetalingen er foretaget
  • Der betales skat af udbetalingerne, ligesom ydelser indgår ved beregning af offentlige ydelser
  • Der er mulighed for at ægtefælle kan overtage din udbetaling ved din død.
  • Du har mulighed for at sikre dig ved død, så din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, uanset om du er i opsparings- eller udbetalingsperioden

En livrente skal oprettes i et pensionsforsikringsselskab. Totalbanken samarbejder med Letpension (link til Letpension.dk), og vi kan via dette samarbejde sikre dig livsvarige udbetalinger.

Penge.jpg
DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt