Scroll ned

Aldersopsparing

Aldersopsparing udbetales i sum eller rater - enten på en gang, eller ved deludbetaling ad flere gange.

Udbetaling fra alderspension giver dig mulighed for at bruge pengene, som du har lyst, f.eks. til et større køb, en større rejse eller lign.

Aldersopsparing kan ofte være et alternativ til opsparing i frie midler pga. den lave beskatning af afkastet.

Reglerne, kort fortalt

  • Alle kan indbetale op til 5.200 kr. om året (2019) uanset alder. Har du ordninger andre steder, og indbetaler du samlet mere end årets maksimum, så skal der betales en afgift på 20% af det overskydende beløb, med mindre du flytter beløbet til en anden pensionsordning, så er afgiften 4%.
  • Har du mindre end 5 år til din folkepensionsalder, eller er du blevet folkepensionist, kan du indbetale op til 48.000 kr. om året (2019). Dette gælder dog kun, hvis du ikke får udbetalt fra en skattebegunstiget opsparing. Er du alene berettiget til at indbetale 5.200 kr. (2019), men indbetaler mere, så vil du blive opkrævet en afgift på 40% af det indbetalte beløb over 5.200 kr.
  • Du har ikke fradrag for indbetalingen.
  • Du skal ikke betale afgift, når du hæver på kontoen.
  • Du betaler 15,3 % i pensionsafkastskat af afkastet.
  • Indestående kan udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen.
  • Du kan fortsætte med at indbetale på kontoen, selvom du har foretaget en udbetaling.
  • Du har mulighed for at indsætte en begunstiget. Det vil sige, hvem der skal modtage indeståendet, hvis du dør, før pengene er udbetalt.
Penge.jpg
DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt