Scroll ned

Lønpolitik

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv ri­si­kostyring i banken.

Politikken fastsætter bankens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse. Banken bruger som udgangspunkt alene fast løn.

Lønpolitikken er besluttet af bestyrelsen i medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71, §§ 77 a-d samt bekendtgørelse om løn­politik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder.

DEL PÅ

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller for at høre mere om dine muligheder i Totalbanken, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt