Lønpolitik

Løn bruges som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer, funktioner og fleksibilitet. Lønpolitikken understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv ri­si­kostyring i banken.

Politikken fastsætter bankens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse. Banken bruger som udgangspunkt alene fast løn.

Lønpolitikken er besluttet af bestyrelsen i medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71, §§ 77 a-d samt bekendtgørelse om løn­politik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder.

Lønpolitik i Totalbanken - 2019
Lønpolitik i Totalbanken - 2018

Lønpolitik i Totalbanken - 2017

Lønpolitik i Totalbanken - 2016

Lønpolitik i Totalbanken - 2015

Lønpolitik i Totalbanken - 2014

Lønpolitik i Totalbanken - 2013
Lønpolitik i Totalbanken - 2012

Banken offentliggør hvert år en vederlagsrapport, der er udfærdiget på baggrund af Aflønningsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder, Lov om finansiel virksomheds § 80 c og artikel 450 i CRR-forordningen.

Vederlagsrapport 2017 
Vederlagsrapport 2018