Kommunikation

Formålet med kommunikationspolitikken er at understøtte bankens forretningsstrategi og grundlæggende værdier under hensyntagen til relevant lovgivning m.v., samt at sikre banken et positivt omdømme i forhold til bankens interne og eksterne interessenter, herunder blandt andre kunder, aktionærer og investorer, medarbejdere, presse og den brede offentlighed. 

Bankens kommunikationspolitik besluttes af bestyrelsen. 

Her kan du læse kommunikationspolitikken.