Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsesudvalg

Banken benytter generelt ikke udvalg og komitéer, idet bestyrelsen finder, at mødefrekvensen muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen holder møde minimum hver måned, og derudover mødes bestyrelsen så ofte som det er nødvendigt.

Banken har etableret følgende lovbestemte udvalg:

Aflønningsudvalg

Udvalget består af den samlede bestyrelse.
Formand for aflønningsudvalget er bestyrelsesformand, bygmester Poul Juhl Fischer.
Læs kommissorium for aflønningsudvalget her.

Nomineringsudvalg

Udvalget består af den samlede bestyrelse.
Formand for nomineringsudvalget er bestyrelsesformand, bygmester Poul Juhl Fischer.
Læs kommissorium for nomineringsudvalget her.

Revisionsudvalg

Udvalget består af bestyrelsesmedlemmerne direktør Claus Moltrup (formand) og fuldmægtig Gitte N. Stentebjerg.
Læs kommissorium for revisionsudvalget her.

Da revisionsudvalget alene udgøres af medlemmer af bestyrelsen, gælder ikke et uafhængighedskrav i relation til medlemmer af revisionsudvalget.

Risikoudvalg

Udvalget består af den samlede bestyrelse.
Formand for risikoudvalget er bestyrelsesmedlem, direktør Claus Moltrup.
Læs kommissorium for risikoudvalget her.