Finanstilsynet

Finanstilsynet fører som offentlig myndighed tilsyn med de danske pengeinstitutter og sikrer, at pengeinstitutterne overholder de gældende regler og love.

Finanstilsynet gennemfører løbende undersøgelser af de danske pengeinstitutter.

Alle pengeinstitutter skal offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet - herunder vurderinger, redegørelser eller påbud.

Påtale fra Finanstilsynet