Vilkår for brug

Totalbanken lægger afgørende vægt på at bevare den tætte og personlige kundekontakt – vores filialer er omdrejningspunkt for den personlige og individuelle rådgivning.

Oplysninger på hjemmesiden er alene til orientering. Oplysningerne kan ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at give tilbud om salg eller udstedelse af køb af Totalbankens produkter og ydelser.

Oplysninger på hjemmesiden 
Totalbanken bestræber sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på hjemmesiden er korrekte. Oplysningerne er publiceret af Totalbanken på baggrund af oplysninger modtaget fra kilder, der anses for troværdige, men oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet.

Oplysninger, beregninger, vurderinger og estimater angivet på hjemmesiden kan ikke betragtes som investeringsanbefalinger eller opfordring til at investere. De nævnte oplysninger mv. kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabs- eller skattemæssig karakter i forbindelse med konkrete investeringer. Totalbanken kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders dispositioner - eller mangel på samme - på baggrund af ovennævnte oplysninger.

En kunde er altid selv ansvarlig for den økonomiske konsekvens af sine investeringer. Hverken afkastberegninger eller historiske børs- og investeringsdata er udtryk for nogen garanti for fremtidige resultater.

Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

Kursinformation 
Kurser, satser, og beløbsangivelser, der publiceres på hjemmesiden, er alene til orientering og er indikative, medmindre andet er angivet. Sådanne kurser, satser og beløbsangivelser er ikke nødvendigvis de samme som ville gælde for nye transaktioner eller eksisterende positioner. Brugere skal altid kontrollere gældende kurser, satser og beløbsangivelser, før en transaktion gennemføres.

Links til andre hjemmesider 
Hjemmesiden giver adgang til tredjemands hjemmeside via relevant links eller præsenterer produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. Totalbanken har ikke gennemgået og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der er ejet af andre end Totalbanken, herunder produkter og serviceydelser udbudt af andre end Totalbanken.

Hjemmeside-sikkerhed 
Totalbanken er af den opfattelse, at hjemmesiden ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende hjemmesiden. Totalbanken påtager sig intet ansvar for tab som følge af brug af hjemmesiden. Totalbanken påtager sig heller ikke noget ansvar for hjemmesidens tilgængelighed.

E-mails sendt via (det åbne) internet til Totalbanken er muligvis ikke krypteret. Derfor anbefaler Totalbanken, at man ikke sender personlige oplysninger via e-mail, men i stedet benytter beskedfunktionen i Netbank.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder 
Totalbanken er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. Totalbanken forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til hjemmesiden samt produkter og serviceydelser nævnt på hjemmesiden, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af hjemmesiden må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke.