Vedtægter

Bankens vedtægter besluttes af bankens aktionærer på generalforsamlingen – og fastlægger blandt andet de regler, der gælder for bankens generalforsamlinger, og hvordan bankens ledelsesstruktur skal være.

Ledelsesstrukturen kan du se mere om under menupunktet Banken ovenfor.

Vedtægterne skal naturligvis leve op til lovgivningen på området, fx selskabsloven.

Bankens vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 22. august 2018.

Vedtægter